Kia Ora Shot Glasses - SHKO Set of 6

Kia Ora Shot Glasses - SHKO Set of 6

  • $50.00
  • Save $10


Set of 6 shot glasses with "Kia Ora" logo.